Hãy xem Đại học chỉ là một trong nhiều con đường

Hàng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp, phải chấp nhận làm công việc không đúng chuyên ngành mình học lên tới con số 70% mặc dù có trong tay tấm bằng khá nhưng vẫn khó xin việc. ...

Hướng dẫn đường đi

Hotline

Đăng ký học trực tuyến