ANH VĂN 7 UNIT 6 SKILLS 1

     

Phần Skills 1 giúp bạn học rèn luyện về hai kĩ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ thể The first university in Viet nam (Trường đại học thứ nhất ở Việt Nam). Bài học sẽ cung ứng cho họ những kiến thức lịch sử dân tộc hữu ích và những từ vựng liên quan. Bài viết là gợi nhắc về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Anh văn 7 unit 6 skills 1

*

Skills – Unit 6: The first university in Viet Nam

Reading

1. Before you read, work in groups và answer the questions (Trước khi đọc, hãy thao tác làm việc theo đội và vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

Do you think the Temple of Literature - the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu - QuocTu Giam?(Bạn bao gồm nghĩ rằng Temple of Literature - the Imperial Academy là một cái tên giờ Anh cầm cố cho văn miếu - văn miếu không?)- Yes, we do. (Vâng, đúng vậy.)Why vị many students pay a visit to the Temple of Literature - the Imperial Academy before their exams? (Tại sao nhiều học viên lại mang đến thăm quốc tử giám - văn miếu trước kỳ thi của họ?)- They come here lớn wish the good result for their exams. (Họ mang đến đây để cầu hy vọng có hiệu quả tốt mang đến kỳ thi của họ.)What vì you think will happen to this historic place in the future? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với nơi lịch sử dân tộc này trong tương lai?)- There will be more tourists who visit this place in the future. (Sẽ có nhiều du khách mang đến thăm vị trí này trong tương lai.)

2. Read the passage & answer the questions (Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi)

Dịch đoạn văn:

Cách đây siêu lâu, vào năm 1070, không tồn tại trường đh nào ngơi nghỉ Việt Nam. Vì vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã đưa ra quyết định xây dựng một trường đại học lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Nó là một trong thành công mập và hàng ngàn học giả vn đã tốt nghiệp tự trường đh này.Quốc Tử Giám tất cả một lịch sử vẻ vang thú vị và lâu đời. Nhiều vị vua, chúa và học đưa đã làm việc để trở nên tân tiến trường đh này. Chu văn an được xem như là một giữa những nhà giáo lừng danh ở Quốc Tử Giám.Vào thời hiện đại, Quốc Tử Giám thường xuyên phát triển và nhận thấy sự công nhận. Các tòa đơn vị cũ được xuất bản lại vào khoảng thời gian 1999. Vào khoảng thời gian 2003, 4 tượng phật (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.

Câu hỏi:

When was the Imperial Academy founded? (Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?)- In 1076. (Vào năm 1076.)Why was it successful? (Tại sao nó thành công?)- Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

Xem thêm: Vui Tết Trung Thu Của Hùng Anh Đường, Vui Tết Trung Thu


Xem thêm: Đề Số 1 - Emma Is Clling To Mrs


(Bởi vì hàng vạn học giả nước ta đã tốt nghiệp trường đoản cú đây.)Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy? (Ai là một trong những nhà giáo khét tiếng nhất nghỉ ngơi Quốc Tử Giám?)- Chu Van An (Nhà giáo Chu Văn An)What is another special thing about it? (Một điều đặc biệt khác nữa về nó là gì?)- It is considered the first university in Viet Nam. (Nó được coi là trường đại học thứ nhất ở Việt Nam.)

3. Read the passage again & match the time in A with the events in B (Đọc lại đoạn văn và nối thời hạn trong phần A với sự kiện vào phần B làm thế nào cho phù hợp)

1 - D In 1076 the Imperial Academy was founded.(Quốc Tử Giám được thành lập và hoạt động năm 1076.)2 - A In 1999 many old buildings were reconstructed.(Năm 1999, những tòa công ty củ đã được kiến tạo lại.)3 - B In 2003 four statues were built.(Năm 2003, 4 bức tượng phật đã được xây dựng.)4 - C In 2010 the 82 Doctor’s stone tablets were recognised by UNESCO.(Năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.)

Speaking

4. Work in groups. Look at the four statues & talk about them. You can use the informatior in 2 and 3 & other parts of the unit to lớn help you. (Làm theo nhóm. Quan sát vào 4 tượng phật và nói tới chúng. Em hoàn toàn có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và gần như phần khác để hoàn thành)

Ví dụ:

Chu Văn An (1292-1370) :

This is the statue of Chu Van An, He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.(Đây là tượng cầm cố Chu Văn An. Ông được xem như là một giữa những nhà giáo khét tiếng nhất nghỉ ngơi Quốc Tử Giám.)

1. Lý Thánh Tông (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem là người ra đời Văn Miếu.)

2. Lý Nhân Tông (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như thể người xây hình thành Quốc Tử Giám.)

3. Lê Thánh Tông (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.Đây là tượng Lê Thánh Tông. Bài toán dựng lên bia tiến sĩ đầu tiên được chỉ định bởi vì vua Lê Thánh Tông)