CÁCH CHUYỂN GIF THÀNH VIDEO

     

"Một bức hình ảnh GIF có giá trị bằng một nghìn lời nói" hoặc ít nhất nó còn thoải mái và dễ chịu hơn so với việc phát một đoạn clip ...