Cách Dùng Câu Tường Thuật

     

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong những trong những cấu tạo ngữ pháp thông dụng và có ích trong cả văn viết với văn nói. Cấu trúc câu tường thuật thường được sử dụng khi người nói, người viết ao ước kể lại hoặc thuật lại tiếng nói của một ai đó. Thông thường có 3 một số loại câu trần thuật chính: câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu kể, câu tường thuật làm việc dạng câu hỏi và câu tường thuật sống dạng câu mệnh lệnh. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về kết cấu và cách thực hiện của từng các loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật làm việc dạng câu kể

Đây là loại câu được dùng thịnh hành nhất, dùng để thuật lại hầu hết lời nói, mẩu truyện của một bạn khác đang nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I like my house very much”.

Bạn đang xem: Cách dùng câu tường thuật

⇒ She said that she liked her house very much.

said lớn + O -> told+O

VD: He said lớn me, “I lượt thích this song.” => He told me he liked that song 

says/say to + O -> tells/tell + O

VD: She says lớn me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng câu hỏi đơn giản trong giờ đồng hồ anh, thường ban đầu bắt hễ từ TOBE hoặc trợ động từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: lúc tường thuật thắc mắc Yes – No questions, ta nên chuyển thắc mắc trực tiếp sang trọng dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ chỗ chốn, đại trường đoản cú chỉ định, và nhà ngữ, tân ngữ, đại từ download cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là các loại câu bước đầu bắt những từ nghi ngại như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say lớn + O -> asks/ask + O

said to lớn + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to lớn wait for him there.

Xem thêm: Top 2 Cách Làm Nước Sấu Ngon Uống Liền Giải Khát Ngày Hè, Cách Làm Nước Sấu Uống Liền

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her to cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said lớn us. 

=> The teacher told us not lớn talk in class.

Một số hễ từ thường dùng khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một trong những câu tường thuật sinh sống dạng quánh biệt

SHALL/ WOULD cần sử dụng để diễn tả đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD cần sử dụng để diễn tả sự yêu thương cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me to lớn help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you xuất hiện the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to xuất hiện the door for her.

Cách đưa từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật

Bước 1: Xác định cồn từ tường thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của cồn từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì lúc này đơnSimple past tense – Thì vượt khứ đơn
Present continuous tense – Thì hiện tại tiếp diễnPast continuous tense -Thì thừa khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt khứ đơnPast perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Present perfect tense – Thì hiện tại hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ trả thành
Past perfect tense – Thì thừa khứ hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ xong tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn
Future tense – Thì sau này đơnFuture in the past tense – Thì tương lai trong vượt khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp nối trong quá khứ

Bước 3: Đổi đại trường đoản cú nhân xưng, đại từ download và tính tự sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại tự nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại từ sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính tự sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi các từ chỉ nơi chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu cồn từ tường thuật phân chia ở các thì hiện tại tại bọn họ giữ nguyên thì của cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng tự chỉ nơi chốn cũng giống như trạng tự chỉ thời hạn trong câu thẳng khi đưa sang câu tường thuật.

Xem thêm: Động Cơ Xe Điện E Điện E - Pkk512 Động Cơ Xe Điện 24V

Ví dụ: 

– He says: “I’m going lớn Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

Một số động từ không chuyển đổi khi chuyển sang khẩu ca gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought khổng lồ => ought lớn