Cách giải phương trình logarit khác cơ số

     

Bài viết dưới đây gợi ý chúng ta một số cách giải phương trình logarit khác cơ số. Chính vì phương trình logarit không giống cơ số ko phải là 1 phương trình mẫu mực. Cho nên trong quy trình tìm tòi lời giải thì các bạn cần linh hoạt giữa các phương pháp giải.

*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />
*
*
*
*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />Đặt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0 \ x-1>0 \ x-4>0 \ endmatrix ight.Leftrightarrow x>4." title="left{ eginmatrix x^2-5x+4>0 \ x-1>0 \ x-4>0 \ endmatrix ight.Leftrightarrow x>4." class="latex" />Ta có:
*
*
*
*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />
*
*
0" title="x>0" class="latex" /> thì :•
*
*
*
*

Trên đây là một số lấy ví dụ như và lưu ý giúp chúng ta có ý tưởng trong việc chinh phục phương trình logarit không chủng loại mực. Chúc chúng ta thành công!