Cách Kết Chuyển Thuế Gtgt

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp hạch toán những bút toán kết chuyển thời điểm cuối kỳ năm tài chính. Hạch toán Kết chuyển bỏ ra phí, kết gửi giá vốn, kết đưa doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển thuế TNDN, kết chuyển lãi lỗ cuối năm ...

Bạn đang xem: Cách kết chuyển thuế gtgt

1. Hạch toán những bút toán về tiền lương cuối tháng.

- Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí(Chi ngày tiết theo từng phần tử và phải khẳng định xem doanh nghiệp sử dụng cơ chế kế toán theo TT 200 giỏi là 133)

gồm TK 334- Tổng lương bắt buộc trả mang lại CNV

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào giá cả của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 .. = tiền lương gia nhập BHXH Nhân (X)23.5%(Tùy từng phần tử nhé):

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – kinh phí công đoàn: 2%.

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

(Nếu theo Thông bốn 133 BHTN là: 3385)

- Tính thuế TNCN nên nộp (nếu có)

Nợ TK 334= tổng thể thuế TNCN khấu trừ

bao gồm TK 3335

- Khi giao dịch lương đến CBCNV:

Nợ TK 334 = Tổng tiền thanh toán giao dịch cho CNV (Sau khi sẽ trừ đi những khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), tạm thời ứng (nếu có).

có TK 1111, 112

- Nộp chi phí Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 25,5% (Số tiền đã trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông bốn 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

Có TK 1111, 1121

2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Số khấu hao kỳ này(Chi máu theo từng phần tử và phải xác định xem doanh nghiệp sử dụng cơ chế kế toán theo TT 200 hay là 133)

gồm TK 214 =Tổng khấu hao vẫn trích vào kỳ.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Chua Ngon Nhất, Cách Nấu Canh Chua Cá Ngon & Hấp Dẫn Nhất

3. Hạch toán phân bổ giá thành trả trước (nếu có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Bỏ ra phí(Chi huyết theo từng bộ phận và phải khẳng định xem doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 tuyệt là 133)

tất cả TK 242= tổng số đã phân chia trong kỳ (Theo TT 200 và 133 đã quăng quật TK 142 nhé)

4. Hạch toán Kết gửi thuế GTGT:

Lưu ý:

- việc hạch toán kết gửi thuế GTGT cuối kỳ chỉ thực hiện so với DN kê khai thuế GTGT theo cách thức khấu trừ.

- thực chất của vấn đề hạch toán kết đưa thuế GTGT là việctính ra số thuế GTGT còn cần nộp xuất xắc còn được khấu trừ gửi kỳ sau. Các bạn hạch toán kết gửi như sau:

Nợ TK 3331= (Là số nhỏ tuổi nhất của 1 trong các 2 tài khoản)
có TK 1331

Giải thích: khi kết đưa theo số nhỏ, là số nhỏ tuổi nhất của một trong những 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số chi phí này sẽ bị triệt tiêu và gồm được kết quả còn lại của 1 trong các 2 tài khoản, khi ấy sẽ biết được yêu cầu nộp giỏi được khấu trừ:

- trường hợp số nhỏ nhất là số tiền bạc TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và đề nghị nộp.

- giả dụ số bé dại nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 1331 đang còn số dư cùng còn được khấu trừ.

Cách khẳng định để biết được Số nhỏ dại nhất như sau:

a. Trường hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS có 1331

>

TổngPS tất cả 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Số nhỏ= Tổng PS bao gồm 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ gửi kỳ sau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tán Gái Qua Tin Nhắn Zalo, Cách Tán Gái Qua Tin Nhắn Zalo

bao gồm TK 1331

b. Trường phù hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có1331

TổngPS bao gồm 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS có 1331

-> nên nộp chi phí thuế GTGT.

bao gồm TK 1331

- khi nộp chi phí thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (TổngPS gồm 3331 - TổngPS Nợ 3331)- (Dư

Đầu kỳ1331+ Tổng PS Nợ - Tổng PS có 1331)

có TK 111, 112

5. Hạch toán kết chuyển những khoản sút trừ doanh thu:

- Chú ý: nếu DN áp dụng theo Thông bốn 200 thì mới có thể có TK 521 nhé, còn nếu theo TT 133 thì không có TK 521 không tồn tại bút toán này nhé (Vì lúc hạch toán đã giảm trực tiếp bên trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

tất cả TK 521

6. Hạch toán Kết chuyển doanh thu:

- bút toán kết đưa doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

bao gồm TK 911

- bút toán Kết chuyển Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 515

có TK 911

7. Hạch toán kết chuyển bỏ ra phí:

- bút toán Kết gửi giá vốn mặt hàng xuất phân phối trong kỳ:

Nợ TK 911

có TK 632

- cây bút toán Kết chuyển chi phí hoạt rượu cồn tài chính:

Nợ TK 911

bao gồm TK 635

- cây viết toán Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng:

Nợ TK 911

gồm TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6421)

- bút toán Kết chuyển đưa ra phí thống trị Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

bao gồm TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông bốn 133 là TK 6422)

8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập cá nhân khác:

Nợ TK 711

tất cả TK 911

9. Hạch toán Kết chuyển chi tiêu khác:

Nợ TK 911

gồm TK 811

10. Hạch toán chi phí thuế TNDN nhất thời tính quý (Nếu đề xuất nộp)

Nợ TK 821

gồm TK 3334

-> Cuối năm, căn cứ vào số tiền thuế TNDN phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

Nợ TK 821

bao gồm TK 3334

- trường hợp số trợ thời nộp sản phẩm quý LỚN HƠNsố thực tiễn phải nộp:-> Nộp thừa (ghi giảm ngân sách thuế TNDN):

NợTK 3334

tất cả TK 821

11. Hạch toán Kết chuyển chi tiêu thuế TNDN (Chỉ tiến hành ở thời điểm cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

tất cả TK 821

12. Hạch toán Kết đưa lãi (lỗ) cuối năm:

- trường hợp lãi:

Nợ TK 911

bao gồm TK 4212

- nếu lỗ:

Nợ TK 4212

có TK 911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kế toán Thiên Ưng xin chúc chúng ta thành công! Các bạn có nhu cầu học biện pháp hoàn hiện sổ sách, lập báo cáo tài chính trên Excel thực hành vật chứng từ thực tế, hoàn toàn có thể tham gia: Lớp học kế toán tài chính trên Excel