BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG ĐỊA LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ đường địa lí có giải chi tiết

a. Tín hiệu nhận biết biểu thứ Đường (địa lý)

*

b. Biện pháp vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Hỏi: Chính Sách Ngoại Giao Của Xiêm Được Thể Hiện Qua Việc?Xem thêm: Cách Làm Nộm Tai Heo Ngon Ngay Tại Nhà, Công Thức Làm Nộm Tai Heo Ngon Như Nhà Hàng

Giải pháp nhận xét biểu vật dụng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

d. Những lỗi thường chạm chán khi vẽ biểu vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Lấy ví dụ như minh họa ví dụ biểu đồ gia dụng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn điện (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép da (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển cả (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ tương thích thể hiện nay tốc độ tăng thêm một số sản phẩm của ngành công nghiệp của Việt Nam, tiến trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://tuyensinhtrungcap.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)