Nguyên hàm của e^(x^2)

     

( ext Đặt left{eginarray l u = operatorname l n 2 x \ mathrm d v = x mathrm d x endarray ightarrow left{eginarraylmathrmd u=frac1x \v=fracx^22endarray . ight. ight.)

Khi đó:

(eginaligned&F(x)=int f(x) mathrmd x=fracx^22 cdot ln 2 x-int frac1x cdot fracx^22 mathrm~d x \&=fracx^22 ln 2 x-fracx^24+C=fracx^22left(ln 2 x-frac12 ight)+Cendaligned)

====================Thuộc công ty đề:Trắc nghiệm Nguyên hàm
Bạn đang xem: Nguyên hàm của e^(x^2)


*

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa 1 Trang Fanpage Trên Facebook, Làm Cách Nào Để Xóa Trang Facebook Của Tôi

*

Đáp án bao gồm xác

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến hàm số f(x)có đạo hàm thường xuyên trên đoạn <0;1>thỏa mãn f(1) = 0 ∫01f"(x)2dx=7, ∫01x2f(x)dx=13 Tích phân ∫01f(x)dxbằng:

Biết kết quả của tích phân I=∫12(2x-1)lnxdx=aln2+b. Tổng a + b là:

giả dụ ∫12f(x)dx=3, ∫25f(x)dx=-1thì ∫15f(x)dxbằng:


mang đến F(x)là một nguyên hàm của hàm số f(x)=(5x+1)exvà F(0) = 3Tính F(1)

cho hàm số y = f(x)xác định trên R1/2thỏa mãn f"(x)=22x-1; f (0) =1; f (1) =2.Giá trị của biểu thức f(-1)+f(3)bằng:

Biết ∫12dx(x+1)x+xx+1=a-b-cvới a, b, c là các số nguyên dương. Tính p = a+b+c

đến hàm số y = f(x)là hàm lẻ và liên tiếp trên <-4;4>biết ∫-20f(-x)dx=2và ∫12f(-2x)dx=4TínhI=∫04f(x)dx

Biết m là số thực thỏa mãn ∫0π2x(cosx+2m)dx=2π2+π2-1Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường y = x4; y = 0; x = 1; x = 4khi quay quanh trục Ox bằng:

bọn họ nguyên hàm của hàm sốf(x)=ex+cosx+2018 là

cho chỗ vật thể (T)giới hạn vày hai phương diện phẳng gồm phương trình x=0và x=2. Giảm phần vật dụng thể (T)bởi phương diện phẳng vuông góc với trục Ox trên điểm tất cả hoành độ x, ta được thiết diện là một trong những tam giác đều phải sở hữu độ lâu năm cạnh bởi x2-x. Tính thể tích V của phần đồ vật thể (T).


mang đến (H)là hình phẳng giới hạn bởi Parabol y=3x2cung tròn tất cả phương trình y=4-x2 với trục hoành (phần đánh đậm vào hình vẽ). Diện tích của (H)bằng:
Xem thêm: Cách Làm Lông Vịt Nhanh Nhất, Sạch Lông Măng, Khử Mùi Hôi Hiệu Quả

*

xung quanh phẳng tọa độ Oxy, bỏ phần hình phẳng được tô đậm như hình bên được giới hạn bởi một đồ thị hàm số bậc tía đa thức với một đường thẳng. Diện tích S của phần tô đậm đó bởi bao nhiêu?