Sứ mệnh và mục tiêu của Trường Trung Cấp Hà Nội

Sứ mệnh trường Trung Cấp  Hà Nội

Là đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người học và của thị trường lao động phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay.

Để hiện thực hóa sứ mạng này, nhà trường cam kết cung cấp một môi trường học tập sáng tạo, linh hoạt, phát huy năng lực của người học và sự chuyên nghiệp tâm huyết của đội ngũ giảng viên, cán bộ, quản lý.

Các giảng viên luôn đánh giá, cho điểm kết quả học tập của sinh viên một cách công bằng, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các bài tập lớn, tiểu luận, đồ án, khóa luận.

Mục tiêu cụ thể trong phát triển của Trường bao gồm:

1.         Xây dựng và phát triển Đội ngũ giảng viên, đặc biệt chú trọng phát triển cán bộ giảng viên trẻ, chuyên nghiệp hóa và xây dựng Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên toàn Trường có học vị và học hàm đáp ứng các tiêu chuẩn và qui mô của từng ngành theo chuẩn của Bộ GD&ĐT qui định.

2.         Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Xây dựng  các khung chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đạt chất lượng quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học trong và ngoài nước.

3.         Xây dựng môi trường học hiện đại thông qua mô hình học điện tử và các ứng dụng phục vụ tin học hóa giáo dục.

4.         Đào tạo và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.

5.         Đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua các mô hình thực hành, các trung tâm tư vấn trong Trường và các chương trình liên kết với các doanh nghiệp nhằm  tạo ra những sinh viên khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc ở trong mọi môi trường, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, có thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.

Chiến lược của Trường:

1. DẠY VÀ HỌC

  • Xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục có chất lượng, ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

2. PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

  • Thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực, phẩm chất, hiệu quả, và bền vững; phát huy các giá trị cơ bản của nhà trường.

3. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG

  • Xây dựng cơ sở vật chất tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục.
  • Hiện đại hóa phương tiện dạy học, xây dựng sân chơi và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác, nâng cao điều kiện làm việc, tạo hứng thú cho sinh viên.
  • Đầu tư cho Thư viện và hệ thống thông tin hiện đại.

Bình luận bằng Facebook